Privatlivspolitik


Senest opdateret: 23.02.24

1. Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Race Media TV behandler personoplysninger om dig, og hvordan du kan udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen (herefter ”GDPR”). Privatlivspolitikken gælder for alle personer, der besøger racetv.dk. 

 

2. Dataansvarlig 

2.1  RACETV.DK er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger. 

 

3.Behandlingsaktiviteter 

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med (i) administration af dit kundeforhold til streamingtjenesten, (ii) din brug af vores streamingtjeneste og tilknyttede ydelser, (iii) kommunikation til dig, herunder support og kundeservice, (iv) markedsføring og (v) din brug af vores hjemmeside. Herunder er for hver af disse behandlingsaktiviteter gennemgang af de personoplysninger, vi behandler om dig, vores formål med behandlingen, behandlingsgrundlag, eventuel overførsel og sletteregler.  

3.2 Administration af dit kundeforhold 

3.2.1  Personoplysninger omfattet af behandlingsaktiviteten:  

 1. Kontaktoplysninger som navn, e-mail og telefonnummer. 
 2. Fødselsdato. 
 3. Abonnementsoplysninger. 
 4. Betalingshistorik og maskerede betalingsoplysninger, dvs. de seks første og de fire sidste cifre af dit kreditkortnummer. 
 5. IP-adresser. 
 6. Oplysninger om dine brugte enheder (enheds-ID).  

 

3.2.2 Vores formål med brug af dine personoplysninger er navnlig: 

 1. at kunne identificere dig som bruger, tildele dig en eller flere profiler og levere din(e)ordre(r)  
 2. håndtere fakturering og betaling. 
 3. underrette dig om karakteren af og ændringer i vores ydelser. 
 4. foretage geoblokering.  

 

3.2.3 Vores behandlingsgrundlag for brugen af dine personoplysninger er: 

 1. Opfyldelse af den kontrakt, som vi har indgået med dig, jf. GDPR, artikel 6(1)(b). 
 2. Retlig forpligtelse til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale som krævet, jf. GDPR, artikel 6(1)(c), jf. bogføringsloven.             

 

3.2.4 Opbevaring og sletning: 

Som led i dit abonnement behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger indtil 6 måneder efter, dit abonnement udløber. Efter de 6 måneder slettes dine personoplysninger relateret til din profil(er). Vi har dog en retlig forpligtelse til at opbevare regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven i 5 år efter det regnskabsår, som vi indsamlede personoplysningerne i, jf. bogføringslovens § 10. Hvis du opretter en brugeradgang og aldrig verificerer din e-mailadresse, sletter vi dine brugeroplysninger 48 timer efter anmodningen om verificering.  

 

3.3 Ved brug af streamingtjenesten 


3.3.1 Personoplysninger omfattet af behandlingsaktiviteten: 

 1. Bruger- og profiloplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, bruger-ID.  
 2. Dine eventuelle valgte præferencer, adfærdsmønstre og aktivitet på Nordisk Film+, f.eks. hvad du klikker på, hvor mange profiler du har knyttet til din bruger, hvilke film du har set, og hvilke enheder du benytter. 
 3. IP-adresser. 
 4. Oplysninger om dine brugte enheder (enheds-ID). 

 

3.3.2 Vores formål med brug af dine personoplysninger er navnlig: 

 1. at informere dig om streamingtjenestens funktioner, indhold og filmnyheder og sende dig relevante servicemeddelelser herom. 
 2. at måle og analysere brugsmønstre for at udvikle og forbedre brugeroplevelsen, streamingtjenesten og vores ydelser. 
 3. at segmentere dine præferencer og interesser i streamingtjenestens indhold, også for så vidt muligt at undgå at eksponere dig for indhold og ydelser, som du enten allerede har set eller tilkendegivet, at du ikke har interesse i. 

3.3.3 Vores behandlingsgrundlag for brugen af dine personoplysninger er: 

 1. Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at varetage vores legitime interesser, herunder interesser i løbende at orientere dig om vores ydelser og tjenesters indhold og i at segmentere dine præferencer og interesser i vores tjenester som også uddybet ovenfor, jf. GDPR, artikel 6(1)(f). 
 2. Opfyldelse af den kontrakt, som vi har indgået med dig om levering af streamingtjenesten, jf. GDPR, artikel 6(1)(b). 

3.3.4 Opbevaring og sletning: 

 1. Som led i dit abonnement behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger indtil 6 måneder efter, dit abonnement udløber. Efter de 6 måneder slettes dine personoplysninger relateret til din bruger.  

 

3.4 Kommunikation, kundeservice og support 

3.4.1 Personoplysninger omfattet af behandlingsaktiviteten: 

 1. Bruger- og profiloplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, bruger-ID. 
 2. Dine svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser og løbende feedback, f.eks. filmønsker. 
 3. Personoplysninger som du frivilligt oplyser, f.eks. i kontakt med kundeservice. 
 4. Betalingshistorik og maskerede betalingsoplysninger.  

 

3.4.2 Vores formål med brug af dine personoplysninger er navnlig: 

 1. at besvare dine henvendelser eller indsigelser som du måtte have.  
 2. at tilrettelægge og afvikle support og kvalitetssikring samt opbevare dokumentation herpå. 
 3. at sende dig bruger- og tilfredshedsundersøgelser. 

 

3.4.3 Behandlingsgrundlag for brugen af dine personoplysninger: 

 1. Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at varetage vores legitime interesser, herunder interesser i at yde optimal kundeservice som også uddybet ovenfor, jf. GDPR, artikel 6(1)(f). 
 2. Opfyldelse af den kontrakt, som vi har indgået med dig om levering af streamingtjenesten og support heraf, jf. GDPR, artikel 6(1)(b). 

3.4.4 Opbevaring og sletning: 

Vi opbevarer som udgangspunkt dine henvendelser og vores besvarelser, inklusiv eventuel understøttende dokumentation, i 3 år fra datoen for vores sidste og endelige kommunikation med dig. 

 

3.5 Markedsføring 

3.5.1 Personoplysninger omfattet af behandlingsaktiviteten: 

 1. Information om dine eventuelle afgivne samtykker til direkte markedsføring. 
 2. Bruger-/profiloplysninger, herunder e-mailadresse og navn. 
 3. Engagement history, herunder oplysninger om din aktivitet med vores kommunikation via e-mail, push-notifikationer og app. 
 4. Information om hvilke kampagner, du er blevet eksponeret for i vores målrettede markedsføring. 
 5. Kundeforhold og -status.  

 

3.5.2 Vores formål med brug af dine personoplysninger er navnlig: 

 1. at sende dig nyhedsbreve via e-mail, push-notifikationer og app. 
 2. at informere dig om tilsvarende produkter og tjenesteydelser, som du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om. 
 3. at præsentere dig for særlige tilbud og konkurrencer. 
 4. at vise dig relevante annoncer for vores indhold, produkter og nyheder samt så vidt muligt at undgå at eksponere dig for indhold og ydelser, som du enten allerede har købt eller tilkendegivet, at du ikke har interesse i. 


3.5.3 Behandlingsgrundlag for brugen af dine personoplysninger: 

 

 1. Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at varetage vores legitime interesser, herunder interesser i at sende dig relevant og salgsfremmende markedsføringsmateriale som også uddybet ovenfor under punkt 3.5.2, jf. GDPR, artikel 6(1)(f), forudsat at du har givet samtykke til markedsføring, jf. markedsføringsloven.

3.5.4 Opbevaring og sletning:

Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, fjernes dine personoplysninger fra vores markedsføringslister, og vi sletter de personoplysninger, der kun behandles på baggrund af samtykket. Vi beholder dog dokumentationen for dit samtykke i op til 2 år, efter du har trukket dit samtykke tilbage.  

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod eller tilbagekalde dit samtykke til markedsføring. Dette kan gøres enten ved at følge linket i nyhedsbrevet, ved at opdatere dine oplysninger under ”min konto” eller ved at kontakte kundeservice.  

3.6 Hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger om dig via cookies, 

5.Dine rettigheder 

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 8 nedenfor. 

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 8 nedenfor. Du kan også anmode os om begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. 

5.3 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.  

5.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med direkte markedsføring som formål. 

5.5 Hvis indsamling og/eller brugen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvorved vi ikke længere vil behandle de pågældende oplysninger. 

6.Personoplysninger - Børn 

6.1 For at kunne abonnere på vores streamingtjeneste, skal man være minimum 18 år. Behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnement og brug af vores streamingtjeneste er knyttet til de profiler, som man som bruger selv vælger at oprette, navngive og bruge. Vi gør opmærksom på, at man som myndig bruger selv er ansvarlig for, hvordan profilen opsættes og bruges. Hvis du eksempelvis vælger at oprette en børneprofil til et barn i husstanden, anbefaler vi, at du ikke benytter barnets fulde navn, da vi som nævnt oven for automatisk vil behandle oplysninger om profilernes navne ved brug af vores streamingtjeneste. 

7.Opdatering af privatlivspolitikken 

7.1 Denne privatlivspolitik bliver løbende gennemgået og opdateret, så den afspejler vores faktiske behandling af personoplysninger. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. 


8.Kontaktoplysninger 

8.1 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til: mail@race-media.dk