racetv.dk vilkår


Senest opdateret: 1.03.24

Krav til oprettelse af abonnement

For at tegne og bibeholde et abonnement på racetv.dk skal du:

 1. Være 18 år eller derover;
 2. Være indehaver af et gyldigt betalingskort, der kan benyttes til betaling via internettet;
 3. Stå inde for at de personoplysninger, som du har afgivet i forbindelse med oprettelsen, er sande og korrekte. Såfremt dine personoplysninger ændrer sig, skal du straks meddele Race Media TV (Se ”Kontaktoplysninger” nedenfor);
 4. Kun benytte racetv.dk til privat brug, og derved ikke til kommercielt eller offentligt brug, medmindre andet er særskilt aftalt med Race Media TV.
 5. Sikre dig, at du har adgang til enten et passende mobilt netværk og/eller internetforbindelse på egen bekostning;
 6. Ikke benytte racetv.dk på ulovlig vis eller tillade, at nogen andre gør dette.

Aftalens indgåelse

Når du tegner et abonnement til racetv.dk, indgår du en aftale med: Race Media TV - Gammel Viborgvej 44a - 9230 Svenstrup - +45 20 89 90 60 - mail@race-media.dk

Du skal betale for at tilgå indholdet på racetv.dk Du indgår derfor en betalingsforpligtelse over for Race Media TV, når du opretter et abonnement til racetv.dk

Ved køb af et abonnement til racetv.dk får du adgang til at se og afspille digitalt indhold ved brug af internettet.  Det digitale indhold, som du får adgang til, er hovedsageligt motorsports programmer.

Udvalget på racetv.dk opdateres løbende, således at programmer bliver fjernet og tilføjet. 

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på den e-mail, du oplyste, da du oprettede dit abonnement.

Du skal være minimum 18 år for at kunne tegne abonnement på racetv.dk

Ved at acceptere disse vilkår erklærer du, at du har accepteret og er indforstået med disse, samt at du forpligter dig til at overholde dem. 

Abonnement på racetv.dk: Med et abonnement til racetv.dk får du adgang til at se og afspille digitalt indhold, herunder programmer, råbånd, onboard m.m. ved brug af internettet.

Du opnår adgang til racetv.dk ved at tegne et abonnement på racetv.dk hvor du skal registrere dig med dine personlige oplysninger (navn og e-mailadresse), adgangskode samt dine betalingskortoplysninger.

Du skal herefter acceptere disse vilkår og til sidst acceptere ordren, hvorefter du vil modtage en ordrebekræftelse på den e-mail, som du oplyste, da du oprettede dit abonnement.

Dit abonnement på racetv.dk fornyes automatisk, indtil du selv opsiger det. Du kan læse mere om, hvordan du opsiger dit abonnement nedenfor under punktet ”Ophør af abonnement på racetv.dk

Når du tegner et abonnement, indgår du en betalingsaftale med Race Media TV, hvilket indebærer, at du accepterer, at Race Media TV løbende trækker et beløb svarende til abonnementsprisen fra det betalingskort,

du har oplyst ved oprettelse af abonnementet. Du kan læse mere herom nedenfor under ”Betaling”.  Da dit abonnement fornyes automatisk, er denne aftale tidsubestemt.

Et abonnement på racetv.dk fornyes månedligt eller årligt alt afhængig af, hvilket abonnement du har, og medmindre andet er aftalt. Ønsker du ikke, at dit abonnement fornyes, skal du opsige dit abonnement før næste betalings-/fornyelsesdato, som du finder under din mailadresse.  

Du kan læse om, hvordan du opsiger dit abonnement nedenfor under ”Ophør af abonnement på racetv.dk

Månedsabonnement:

Et månedsabonnement fornyes månedligt, hvilket  betyder, at du som minimum kan være bundet af aftalen i én måned.

Et månedsabonnement er af praktiske årsager fastsat til at være en kalendermåned, dvs. at hvis dit abonnement er oprettet den 1. marts 2024, bliver det automatisk fornyet den 1. april 2024.

Årsabonnement:

Et årsabonnement til racetv.dk fornyes én gang årligt. Det betyder i praksis, at hvis dit abonnement er oprettet den 1. marts 2024, bliver det automatisk fornyet den 1. marts 2025. Hvis det er nødvendigt, tilretter vi betalings-/fornyelsesdatoen for årsabonnementer, der er oprettet den 29. februar under skudår, til den sidste dato i måneden på samme måde som for månedsabonnementer beskrevet ovenfor. Det betyder også, at årsabonnementer, der er oprettet den 29. februar under skudår, således fornyes den 28. februar året efter.

Du er som minimum bundet af et årsabonnement i 12 måneder. Hvis du ikke ønsker at være bundet mere end de første 12 måneder af dit årsabonnement, skal du opsige dit årsabonnement, inden der er gået 12 måneder fra datoen, hvor du oprindeligt oprettede dit abonnement. Hvis du opsiger dit årsabonnement senere end 12 måneder bliver du bundet for 12 måneder mere.

Platforme og enheder: Du kan anvende racetv.dk på udvalgte digitale platforme. Der kan være variation i oplevelsen og funktionaliteten af racetv.dk alt efter hvilken platform du anvender, herunder om du anvender Smart TV, Chromecast, computer, iOS eller Android. Endvidere forudsætter anvendelse af racetv.dk at du har en fungerende internetforbindelse. Ligeledes afhænger kvaliteten af racetv.dk af dit udstyr og din internetforbindelse. Du skal selv sikre, at du har det nødvendige udstyr, en fungerende internetforbindelse samt adgang til kompatible platforme understøttet af Race Media TV for at kunne anvende racetv.dk 

Selvom du anvender en kompatibel platform og har adgang til internettet, er dette dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende racetv.dk problemfrit. Ved accept af disse vilkår accepterer du, at tilgængeligheden af racetv.dk kan blive påvirket af internetsvigt eller andre netværks-, ISP, software-, elektroniske-, enheds-, kommunikationsproblemer eller -svigt m.v. Race Media TV ikke holdes ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt. Race Media Tv garanterer ikke, at funktioner, kompatibilitet og interoperabilitet med andre platforme er de samme, som da du oprettede dit abonnement, eller at alle versioner af racetv.dkvil fungere med din enhed. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis en opdatering ikke er kompatibelt med dit styresystem. 

Dit abonnement på racetv.dk må alene benyttes af dig samt personer, som er registeret i Folkeregisteret med samme bopælsadresse som dig. Du kan læse mere herom under punktet ”Forpligtelser”. 

Betaling: Hvis der ikke er dækning for dit abonnement på racetv.dk på dit betalingskort, vil Nordisk Film Distribution forsøge at trække beløbet af flere omgange, og du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst. Hvis vi efter 4 dage forsat ikke kan trække beløbet fra dit betalingskort, forbeholder vi os retten til at suspendere din adgang til racetv.dk indtil du opdaterer dine betalingsform og gennemfører betaling for dit abonnement. 

Ved at acceptere disse vilkår tilkendegiver du, at du har tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling, når den forfalder. Med forbehold for din fortrydelsesret (se nedenfor under ”Fortrydelse”) kan ingen betalinger refunderes, og Race Media TV giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis brug af racetv.dk


Ændringer af tjenesten: Race Media TV  kan løbende ændre indholdet af racetv.dk ved at fjerne og/eller programmer og. Af rettighedsmæssige årsager vil noget indhold alene være tilgængeligt på tjenesten i en begrænset periode. Ligeledes kan Race Media TV til enhver tid ændre eller justere på racetv.dk af hensyn til at tilpasse racetv.dk til et nyt teknisk miljø, et stigende antal brugere eller andre driftsmæssige grunde. Vi garanterer ikke, at mængden og/eller kvaliteten af indholdet på racetv.dk vil være det samme, som da du oprettede dit abonnement. Vi garanterer heller ikke, at funktioner, kompatibilitet og interoperabilitet med andre platforme er de samme, som da du oprettede dit abonnement.

Ændringer i disse vilkår og betingelser

RACETV.DK forbeholder sig retten til at ændre i disse vilkår og betingelser til enhver tid af følgende årsager: 

 1. For at informere dig yderligere om racetv.dk 
 2. For at forbedre disse vilkår og betingelser, herunder for at gøre dem lettere at forstå; 
 3. For at overholde lovkrav og/eller myndighedskrav eller for at overholde en retsafgørelse eller dom, hvis RACETV.DK bliver underlagt en sådan; 
 4. Hvis RACETV.DK foretager ændringer af racetv.dk 
 5. Hvis RACETV.DK foretager prisændringer eller andre ændringer i abonnementsløsningerne; 
 6. Hvis måden hvorpå RACETV.DK driver virksomhed ændres, herunder ved fusionering med et andet selskab eller en anden tjeneste; 
 7. Af sikkerhedsmæssige grunde, herunder ved at tilføje eventuel sikkerhedskontrol eller software for at beskytte RACETV.DK og/eller vores abonnenters personoplysninger; 

Hvis RACETV.DK foretager væsentlige ændringer i disse brugervilkår eller af tjenesten, vil du blive varslet om de væsentlige ændringer, herunder væsentlige ændringer til ugunst for dig, på den e-mailadresse, som du har oplyst til brug for dit abonnement mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. 

Ved væsentlige ændringer, som er til ugunst for dig (f.eks. prisstigninger), kan du gratis opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at være bundet af ændringen. For ikke at være bundet af en væsentlig ændring skal du opsige dit abonnement inden 30 dage, fra du blev orienteret om ændringen eller fra det tidspunkt, hvor ændringen trådte i kraft alt efter, hvilken dato der er den seneste. 

Hvis du ikke opsiger dit abonnement inden for disse frister, har du accepteret ændringen, og du vil være bundet af aftalen på de nye vilkår. Hvis der er tale om en prisændring, betyder det, at du er forpligtet til at betale den nye abonnementspris. Du kan læse mere om, hvordan du opsiger dit abonnement under ”Ophør af abonnement på racetv.dk Du kan ikke ophæve aftalen, hvis ændringen er uvæsentlig. 

Parternes forpligtelser: Dit abonnement på racetv.dk er personligt og må alene anvendes af dig og personer, som er tilmeldt Folkeregisteret med samme bopælsadresse som dig. Du må ikke dele din personlige brugeradgang til personer uden for din bopælsadresse eller udsende indhold fra racetv.dk offentligt eller i kommerciel sammenhæng, medmindre andet er særskilt aftalt med RACETV.DK.

Alt indhold på racetv.dk+ er ophavsretligt beskyttet materiale, som ejes eller licenseres af RACETV.DK. Du må derfor ikke kopiere, udgive, reproducere, udleje, sende, dele, distribuere eller transmittere indhold fra racetv.dk eller gøre andre i stand til at foretage disse handlinger. Du må endvidere ikke downloade indhold fra racetv.dk. Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, teknologi eller software, der er opstillet til brug af RACETV.DK.  

Når du accepterer disse vilkår, forpligter du dig til ikke at bryde ovenstående vilkår. Overtrædelse af ethvert af ovenstående vilkår anses som væsentlig misligholdelse af aftalen og giver Race Media TV ret til straks at afskære din adgang til at benytte racetv.dk og opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning. RACETV.DK forbeholder sig retten til at indlede retsforfølgning. 

RACETV.DK skal levere racetv.dk i hele abonnementsperioden.Race Media TV forpligter sig til at give dig besked og levere opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, som er nødvendige for, at du forsat kan benytte dig af racetv.dk uden mangler.

RACETV.DK kan ikke gøres ansvarlig for tab, der skulle følge af tekniske fejl, internetproblemer, behandling af data i forbindelse med betaling eller andre netværks-, ISP, software-, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller –svigt, der måtte påvirke tilgængeligheden af racetv.dk eller tab opstået på andre måder.

RACETV.DK kan ikke gøres ansvarlig for mangler, der skyldes, at dit digitale miljø ikke er kompatibelt med de tekniske krav, der er nødvendige for anvendelse af racetv.dk Disse krav kan du finde i linket ovenfor under ”Platforme og enheder”. Race Media Tv garanterer ikke, at funktioner, kompatibilitet og interoperabilitet med andre platforme er de samme, som da du oprettede dit abonnement. Du kan læse mere herom ovenfor under ”Ændringer i indhold, vilkår og priser”.

Mangler og reklamation: Hvis du opdager en mangel ved racetv.dk som ikke er din skyld eller skyldes forhold hos dig, så har du ret til at få afhjulpet manglen. Ved godkendte reklamationer afholder RACETV.DK alle omkostninger forbundet med at gøre tjenesten mangelfri. Du har ret til at gøre en mangel gældende indenfor 2 måneder fra abonnements ophør. Herefter kan du ikke længere påberåbe dig manglen, og du vil ikke længere have ret til at få manglen afhjulpet. 

Hvis du ønsker at reklamere over en mangel, skal du kontakte vores kundeservice, som du finder oplysningerne på nedenfor under ”Kontaktoplysninger”. 

Hvis der ikke er sket afhjælpning, har du ret til at ophæve aftalen eller kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen, forudsat at købelovens betingelser herfor er opfyldt. Hvis du har ret til at ophæve aftalen efter købeloven, tilbagebetaler RACETV.DK inden for 14 dage det beløb, som du har betalt i perioden forud for ophævelsen af købet, hvor tjenesten var mangelfuld.

Bemærk, at du bør samarbejde med os for at afgøre, om årsagen til manglen kan findes i dit digitale miljø. Hvis du ikke samarbejder med os herom, bærer du bevisbyrden for, at der foreligger en mangel.  Du bærer også bevisbyrden for, at der foreligger en mangel, hvis dit digitale miljø ikke er kompatibelt med de tekniske krav, der er nødvendige for anvendelse af racetv.dk.

RACETV.DK kan ikke gøres ansvarlig for mangler, som skyldes, at du ikke har gennemført opdateringer leveret af RACETV.DK.  RACETV.DK kan afvise afhjælpning af racetv.dk hvis dette er umuligt eller påfører RACETV.DK uforholdsmæssigt store udgifter.

Ophør af abonnement på racetv.dk

 

Elektronisk og telefonisk henvendelse: Hvis du har samtykket til det, kan RACETV.DK kontakte dig via den e-mail, som du har oplyst i tilknytning til dit abonnement på racetv.dk med information om opdateringer og ændringer, nyheder om programmer, samt vejledning til, hvordan du får mest ud af dit abonnement. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne e-mails, kan du til enhver tid afmelde dig kommunikationen under Min konto eller i de e-mails, som du modtager fra RACETV.DK. 

Ved accept af disse vilkår kan RACETV.DK desuden kontakte dig via din oplyste e-mail med meddelelser om ordrebekræftelse, varslinger om væsentlige ændringer (herunder prisændringer), forsinket betaling og andre informationer, som kan have betydning for dit abonnement på racetv.dk

Hvis du ændrer din e-mailadresse, skal du straks sørge for at opdatere den under Min konto, hvis du ikke vil gå glip af meddelelser fra RACETV.DK. RACETV.DK har ret til at kontakte den sidst indtastede e-mailadresse, som den korrekte adresse.

Hvis du har kontaktet kundeservice via telefon, er kundeservice berettiget til at henvende sig til dig telefonisk med det formål at følge op på din henvendelse, såfremt du har samtykket hertil.

Lovvalg, domsmyndighed, tvister og klager: Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister afgøres ved de danske domstole. Hvis der er en tvist mellem dig og Race Media TV, skal parterne primært søge tvisten løst ved mindelighed. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten indbringes for:

Center for Klageløsning - Nævnenes Hus - Toldboden 2 - 8800 Viborg. Hjemmeside: naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/ 

Såfremt parterne ikke finder en løsning, kan du vælge at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet. Du kommunikerer med Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet via klageportalen for Nævnenes Hus, som du kan få adgang til her: naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/ 

Det er også muligt at modtage hjælp til at få tvisten løst af EU, som tilbyder hjælp til konfliktløsning via en onlineplatform. Du kan finde onlineplatformen på Europa-Kommissionens hjemmeside, som du finder her: ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage via onlineplatformen skal du angive de kontaktoplysninger på os, som du finder nedenfor under ”Kontaktoplysninger”.

Force Majeure: RACETV.DK står ikke til ansvar, hvis RACETV.DK opfyldelse i henhold til disse vilkår bliver forhindret eller begrænset, eller hvis tilgængeligheden og/eller funktionaliteten af racetv.dk bliver begrænset, forhindret eller forsinket på grund myndighedsbeslutninger, lovgivning og/eller andre eventuelle begivenheder eller årsager, der ligger uden for RACETV.DK kontrol. 

Ugyldighed: Skulle en bestemmelse i disse vilkår blive erklæret ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller fjerne retskraften af de resterende bestemmelser i disse vilkår, som vil forblive gyldige og retskraftige i det omfang, som følger af lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger: Hvis du har spørgsmål vedrørende dit abonnement på racetv.dk kan du kontakte vores kundeservice på:

Tlf.: +45 20 89 90 60 / e-mail:mail@race-media.dk

 

Aftale og ikrafttræden: Disse vilkår udgør den fulde aftale imellem dig og Race Media TV vedrørende dit abonnement på racetv.dk og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Disse vilkår er gældende fra datoen for abonnementsaftalens indgåelse, hvilket fremgår af din ordrebekræftelse samt under Min konto.

Overdragelse: Du må ikke overdrage aftalen, dit abonnement eller dele heraf til tredjepart. Race Media TV har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart.

Tilsyn: Radio- og TV-nævnet fører tilsyn med racetv.dk

Afsluttende bemærkning: Race Media TV gør opmærksom på, at der på racetv.dk kan være programmer som indeholder negative skildringer og stødende indhold om mennesker og/eller kulturer. Disse skildringer er udtryk for forældede og fejlagtige menneskesyn. Programmerne vises, som de oprindelig blev skabt. Frem for at fjerne dem håber vi, at filmene kan være med til at fremme dialog om inklusion, diversitet og ligestilling.